LỄ CẦU SIÊU

Lễ Cầu Siêu là gì?

Cầu Siêu trong Phật Giáo hay còn gọi là Pháp Sự là một lễ cúng tế để tưởng nhớ một người đã khuất và cầu nguyện chân thành cho sự yên nghỉ hay siêu thoát của linh hồn người đó.

Nó cũng cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho gia đình và bạn bè còn sống để xác nhận lại mối quan hệ của con người mà người ra đi đã mang lại, để nhận ra rằng họ nợ nhiều người quá cố, để làm mới lòng biết ơn của họ đối với anh ấy hoặc cô ấy và phản ánh sâu sắc chính họ trong sự kết nối với người đã mất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *